Komunistyczna Młodzież Polski
komsomol.pl

Najpopularniejsze

Kącik poezji

Jan Brzechwa - GŁOS AMERYKI

Fala czterdzieści cztery,
Dwudziesta pierwsza trzydzieści.
Słyszycie Głos Ameryki!
Dobre lub złe, ale prawdziwe wieści!

Więcej …

Ankieta

Którego I-go Sekretarza KC PZPR cenisz najbardziej?
 

Gdzie nas szukać

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasze publikacje

Reklama
Reklama

Warto odwiedzić

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kto jest na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 
WITAMY NA STRONIE GŁÓWNEJ KMP
Na czym polega praca produktywna? PDF Drukuj Email
Artykuły - EKONOMIA POLITYCZNA
wtorek, 13 października 2015 11:38

Jaki sens ma używanie pojęcia pracy produktywnej? Przecież każda praca pozwala coś wyprodukować i w tym znaczeniu każda zasługuje na to miano. Po co więc mówić o jakiejś szczególnej pracy produktywnej?

Skoro każda praca jest działalnością społeczenie użyteczną i wytwarza coś pożytecznego, należy się zorientować jakie mogą być rodzaje pracy.

Praca może być skierowana bezpośrednio na przekształcenie form świadomości społecznej. Jest to praca naukowa, praca w dziedzinie przetwarzania informacji, praca wykonywana przez ludzi kultury i sztuki. Odgrywa istotną rolę we współczesnym społeczeństwie i jej znaczenie wzrasta.

Praca może być też skierowana bezpośrednio na człowieka. Nazywa się ona usługą. Usługa może dotyczyć zewnętrznej "obróbki" człowieka, na tym polega zawód pracownika sauny czy fryzjera, który "obrabia" ludzkie głowy od zewnątrz. Ale istnieje też usługa "obróbki" ludzkich głów od środka - zawód nauczyciela, wykładowcy. Czy te rodzaje usług są ważne? Nadzwyczajnie ważne! A ich znaczenie rośnie.

Istnieje wreszcie praca skierowana bezpośrednio na przekształcenie materii i energii. Praca polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych. Nazywa się ona "pracą produktywną".

Pracownicy naukowi i usługowi także biorą udział w produkcji materialnej, lecz nigdy bezpośrednio. Już Adam Smith nadał bezpośredniej pracy nad wytwarzaniem dóbr materialnych miano pracy w sensie polityczno-ekonomicznym, lub po prostu pracy produktywnej.

Karol Marks przejął tę smithowską definicję pracy produktywnej i rozwinął ją, opierając się na stworzonej przez siebie metodologii materializmu historycznego. Marks i Engels odkryli, że o historii ludzkości decyduje produkcja i reprodukcja. W epoce ustroju rodowego najważniejsze były stosunki reprodukcji ludzi, a wraz z przejęciem kluczowej roli przez produkcję rzeczy, właśnie wytwarzanie dóbr materialnych zaczęło wpływać na dalszy rozwój społeczeństwa.

Żeby posługiwać się metodą materializmu historycznego, należy wystrzegać się mylenia produkcji rzeczy z innymi rodzajami produkcji (produkcją ludzi, produkcją duchową). Trzeba odróżniać wytwarzanie rzeczy od wytwarzania usług czy idei.

Znamienne, że w "Kapitale" Marksa wartość użytkową przypisuje się rzeczy użytkowej. O towarze mówi się, że jest on rzeczą wyprodukowaną w celu wymiany. Co za tym idzie, wartość jest określana dla rzeczy - wartości użytkowych, zaspokajających ludzkie potrzeby.

Dzięki takiemu określeniu, ruch wartości zbadany przez Marksa w "Kapitale" odzwierciedla ruch (czyli produkcję i reprodukcję) dóbr materialnych, który leży u podstaw społeczeństwa.

Dlatego zasadne jest wyodrębnienie pracy produktywnej (polegającej na bezpośrednim wytwarzaniu rzeczy) spośród innych typów pracy, albowiem praca produktywna (czyli skierowana bezpośrednio na wytwarzanie dóbr materialnych) leży u podstaw wszelkich rodzajów pracy. Przecież, aby zajmować się nauką czy sztuką, trzeba jeść, pić, ubierać się i mieć dach nad głową. Stąd właśnie bierze się szczególne znaczenie pracy produktywnej.

Ludzie zajmujący się pracą produktywną to robotnicy i chłopi. W społeczeństwie burżuazyjnym nie ma już praktycznie chłopów w ścisłym znaczeniu tego słowa, ponieważ ta klasa społeczeństwa feudalnego uległa rozkładowi na: 1) proletariat wiejski, sprzedający swą siłę roboczą wiejskim burżujom, 2) wiejską drobną burżuazję, która żyje ze swej pracy i korzystają z własnych środków produkcji oraz 3) wiejską burżuazję, czyli kułaków, żyjących głównie kosztem wartości dodatkowej pochodzącej z wyzysku robotników najemnych.

Ponieważ chłopstwo jako klasa społeczeństwa feudalnego praktycznie przestało istnieć, granice pracy produktywnej siłą rzeczy pokrywają się z granicami współczesnej klasy robotniczej. I co za tym idzie, definicja pracy produktywnej jako bezpośrednio wytwarzającej dobra materialne, pozwala ustalić przynależność do klasy robotniczej.

Zdaniem Marksa, w społeczeństwie burżuazyjnym można też ustanowić węższe granice pracy produktywnej, wyodrębniając z niej pracę w dziedzinie produkcji wartości (towarów). Natomiast z pracy w dziedzinie produkcji wartości można wydzielić pracę polegającą na produkcji wartości dodatkowej. Będzie to praca produktywna rozumiana jako wytwarzanie wartości dodatkowej albo jako kapitalistyczny sposób produkcji.

Gdy idzie o kapitalistów, to można ich spotkać nie tylko w sferze produkcji dóbr materialnych, ale wszędzie tam, dokąd trafia wartość dodatkowa i skąd ją sobie zagarniają. W tym sensie, produktywną z punktu widzenia kapitalistów jest wszelka praca, która niekoniecznie wytwarza wartość dodatkową, a wystarczy, że im ją przynosi. Jest to na przykład praca gwiazd muzyki pop, zawodowych sportowców, którzy wzbogacają nie tylko siebie, ale i swoich menedżerów.

Mimo tego, cośmy przeczytali powyżej powinniśmy jednak ściśle rozróżniać pracę produktywną w wąskim i szerokim znaczeniu tego słowa.

Ludzie wytwarzający idee lub usługi niepotrzebnie starają się uchodzić za robotników sfery produktywnej. Wiąże się to z próbami sztucznego, na papierze, poszerzenia granic klasy robotniczej i - przy uniknięciu ciężaru pracy fizycznej - zaliczenia się do szeregów robotników. Ale przecież proletariat wcale nie walczy o to, by unieśmiertelnić się jako klasa. Wraz z likwidacją nierówności społecznej, tzn. likwidacją klas, wszyscy ludzie staną się robotnikami, łączącymi w swej działalności pracę fizyczną i umysłową. Jak mawiał Engels, nikt nie będzie zwalał na innych swojej części pracy produkcyjnej. Nie trzeba zwiększać na papierze liczebności klasy robotniczej. Rewolucyjna i postępowa rola proletariatu zależy bowiem nie od jego liczby, a od tego, że jest w najwyższym stopniu zainteresowany likwidacją wszelkiej nierówności społecznej i unicestwieniem samego siebie jako klasy, przejściem do bezklasowego społeczeństwa komunistycznego.

Żeby do tego doszło, nie trzeba zacierać różnic między klasami na papierze, a należy robić to w życiu, pod przewodem klasy robotniczej.

Co się zaś tyczy ludzi pracy umysłowej, to zyskają poważanie nie dzięki podawaniu się za robotników, a dzięki temu, że będą przy pomocy nauki oświetlać drogę ruchowi robotniczemu, wnosić do niego świadomość rewolucyjną. Wtedy mogą liczyć na sympatię i szacunek ze strony robotników.

prof. M. Popow, szef Fundacji Akademii Robotniczej

Źródło: http://www.rpw.ru/public/trud.html

 
Eugeniusz Winokurow - PRZYRODA PDF Drukuj Email
Poezja - Wiersze
poniedziałek, 12 października 2015 14:35

Dzieje religii obfitują często

W rzekome - wielkie i nędzne - odkrycia.

To pajęczyna tkana jakże gęsto

Z pojęć - tych słabych i rwących się nici!

Ile się afer i wróżb tutaj ściera,

Jako nieprzenikniona mgła nawiana!

Tu i Sabaoth, i gniew Lucyfera,

I złoty Baal, i zły wzrok szamana.

Jęczą kapłani, pot ścierają z czoła,

Tworząc chimery mądre, lecz na niby...

A ot posłuszna instynktowi pszczoła

Leci do celu prosto, bez ochyby.

 
Lenin na niedzielę (6) PDF Drukuj Email
Artykuły - IDEOLOGIA MARKSIZMU-LENINIZMU
niedziela, 11 października 2015 12:26

Sprowadzać cały ruch do interesów chwili - to znaczy chcieć coś ugrać na zacofaniu robotników, iść na rękę ich najgorszym instynktom. To znaczy sztucznie rozrywać więź między ruchem robotniczym a socjalizmem, między w pełni ukształtowanymi dążeniami politycznymi czołowych robotników a żywiołowymi przejawami protestu mas. (Dz. Zebr., wyd. ros., t. 4, s. 272)

***

Jedynie sami robotnicy mogą ocenić, jaką masę szykan, zniewag i poniżeń wywołują czasem najdrobniejsze, z pozoru błahe i niewinne reguły i porządki panujące w fabrykach. (Dz. Zebr., wyd. ros., t. 4, s. 277)

***

Interes klasy kapitalistów, interes całej burżuazji polega na tym, żeby utrzymać robotników w ciemnocie i rozdrobnieniu, żeby jak najszybciej wyrzucać tych robotników, którzy są mądrzejsi od innych i którzy używają swego rozumu i wiedzy nie dla zdradzania sprawy robotniczej przez wysługiwanie się majstrom, szefom i gliniarzom, a dla pomagania także pozostałym robotnikom w zdobyciu większej wiedzy i nauczeniu się bronić wspólnie sprawy robotniczej. (Dz. Zebr., wyd. ros., t. 4, s. 280)

 
Czy w Polsce działa ukraińska V kolumna? PDF Drukuj Email
Artykuły - ANALIZY WSPÓŁCZESNOŚCI
piątek, 09 października 2015 08:17

Rozmowa korespondenta radia Sputnik Leonida Sigana z Konradem Rękasem, wiceprezesem Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych.

- Panie prezesie. Dziś o Ukraińcach w Polsce. Za pretekst do podjęcia tego tematu posłużył incydent, kiedy ukraińscy studenci uczynili burdę podczas konferencji OBWE z udziałem rosyjskiej delegacji, w skład której wchodził wicepremier władz Krymu Dmitrij Połonski. I ta prowokacja uszła im płazem. Jak to można wytłumaczyć?

Więcej…
 
Juliusz Fuczik - Reportaż spod szubienicy, rozdział II UMIERANIE PDF Drukuj Email
Artykuły - KULTURA
środa, 07 października 2015 08:10

Gdy słońca blask i światło gwiazd
gaśnie nam, gaśnie nam...

Dwaj mężczyźni z rękami nisko złożonymi kroczą wkoło powolnie i ciężko po białej krypcie i przeciągłymi, niezharmo-nizowanymi głosami śpiewają żałobną pieśń kościelną.

Więcej…
 
Parę rad dla początkujących komunistów PDF Drukuj Email
Artykuły - SPRAWY MŁODZIEŻY
poniedziałek, 05 października 2015 09:54

Od Redakcji KMP: Mamy przyjemność zaprezentować czytelnikom przemyślenia doświadczonego działacza rosyjskiego ruchu komunistycznego, członka partii ROT-FRONT, tow. Nikołaja Sosnowa. Warto, by zapoznali się z nimi wszyscy, którzy chcieliby przyłączyć się do polskich bolszewików.

W grudniu 2014 r. obchodzę swego rodzaju jubileusz - 15 lat nieprzerwanej działalności w ruchu komunistycznym (nie licząc dwóch lat spędzonych w kółkach niepowiązanych z organizacjami ogólnokrajowymi). Moja rocznica jest niepozorna, jeżeli porównać ją ze stażem bardzo wielu towarzyszy. A jednak nie tak dawno trzy osoby naraz, niezależnie od siebie zwróciły moją uwagę na potrzebę "podzielenia się doświadczeniem z młodymi". Straszne, prawda :) ? Mam ledwie 30 lat, a już niektórzy towarzysze uważają mnie za "staruszka". :)

Więcej…
 
Lenin na niedzielę (5) PDF Drukuj Email
Artykuły - IDEOLOGIA MARKSIZMU-LENINIZMU
niedziela, 04 października 2015 11:56

Teoria Marksa wyjaśniła właściwe zadanie rewolucyjnej partii socjalistycznej: Nie jest to układanie planów przebudowy społeczeństwa, nie jest to prawienie kapitalistom i ich fagasom morałów o konieczności poprawienia bytu robotników, nie jest to zawiązywanie spisków, a organizowanie walki klasowej proletariatu i kierowanie tą walką, której ostatecznym celem jest zdobycie przez proletariat władzy politycznej i zbudowanie społeczeństwa socjalistycznego. (Dz. Zebr., wyd. ros., t. 4, s. 182-183)

***

Nie może istnieć silna partia socjalistyczna bez teorii rewolucyjnej, jednoczącej wszystkich socjalistów, z której czerpaliby wszystkie swoje przekonania, której używaliby w swoich sposobach pracy i działalności; bronić takiej teorii (którą ze swego punktu widzenia uważa się za prawdziwą) przed nieuzasadnionymi atakami i próbami jej zepsucia - to wcale jeszcze nie oznacza, że jest się wrogiem jakiejkolwiek krytyki. (Dz. Zebr., wyd. ros., t. 4, s. 184)

***

Program powinien formułować nasze fundamentalne zapatrywania, precyzyjnie ustalić nasze najbliższe zadania polityczne, wskazać te najbliższe żądania, które powinny wytyczyć zakres działalności agitacyjnej, uczynić ją jednolitą, rozszerzyć ją i pogłębić, podnieść ją z poziomu odosobnionej, wyrywkowej agitacji za żądaniami drobnymi i rozproszonymi do poziomu agitacji za całokształtem żądań socjal-demokratycznych. (Dz. Zebr., wyd. ros., t. 4, s. 214)

 

 
Rosja interweniuje w Syrii: Kości zostały rzucone? PDF Drukuj Email
Artykuły - ANALIZY WSPÓŁCZESNOŚCI
piątek, 02 października 2015 10:35

30 września 2015 roku Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej wyraziła zgodę na udział wojsk rosyjskich w syryjskiej wojnie domowej. Interwencja będzie w pełni legalna, gdyż Rosja będzie wspierać syryjski rząd Baszara al-Asada na jego własną prośbę. Fakt ów każe zastanowić się nad przyczynami i konsekwencjami zaangażowania Kremla w bliskowschodni konflikt.

Więcej…
 
Bella Ciao w wersji rosyjskiej, Pyatnitsky Chór PDF Drukuj Email
Multimedia - Inne pieśni komunistyczne
czwartek, 01 października 2015 08:00

Pewnego ranka, gdy się zbudziłem,
o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao!
Pewnego ranka, gdy się zbudziłem,
Spotkałem wroga w kraju mym.
Pewnego ranka, gdy się zbudziłem,
Spotkałem wroga w kraju mym.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL