Komunistyczna Młodzież Polski
komsomol.pl

Kącik poezji

Aleksander Twardowski - NOWA ZIEMIA

Na nowym lądzie, gdzie odkrywcy śmiali
Dla szczęścia ludzi wywalczyli ziemię,
Długo się pomni dawny kraj, ten w dali,
Długi jest trud i ciężkie jego brzemię.

Więcej …

Ankieta

Która z wymienionych postaci jest dla Ciebie osobiście wzorem do naśladowania?
 

Gdzie nas szukać

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Nasi przyjaciele

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Kto jest na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
WITAMY NA STRONIE GŁÓWNEJ KMP
Konferencja z okazji 70-tej rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN PDF Drukuj Email
Nasze akcje - Akcje nasze i naszych przyjaciół
środa, 23 lipca 2014 07:43

Organizatorem spotkania był bytomski oddział Komunistycznej Partii Polski pod przewodnictwem Tow. Andrzeja Janiaka, pomocnikiem był delegat Komunistycznej Młodzieży Polski, natomiast swojej siedziby użyczyło Stowarzyszenie Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im.Generała Zygmunta Berlinga w Bytomiu. Na uroczystość przybyli m.in.Przewodniczący KPP Krzysztof Szwej, Sekretarz KPP Tow. Marian Indelak, były Prezydent Bytomia z SLD Krzysztof Wójcik, Przewodniczący Stow. Tradycji LWP w Bytomiu Feliks Farian, Przewodniczący PPS-Bytom, Tow. płk. Stanisław Zawadzki oraz członkowie i sympatycy innych organizacji.

Konferencja odbyła się 19 lipca w Bytomiu. Kilkudziesięciu przybyłych gości przywitał serdecznie Przewodniczący bytomskiego oddziału Stowarzyszenia Tradycji LWP, po czym nastąpiło wręczenie odznaczeń najaktywniejszym członkom Stowarzyszenia.

Sekretarz KPP Tow. Marian Indelak wspominał 22 lipca 1946 roku, kiedy to w II rocznicę Polski Ludowej był jednym z uczestników uroczystości otwarcia najmniej zniszczonego podczas wojny Mostu Poniatowskiego. "Szliśmy razem z uśmiechami na twarzach przed Tow. Bierutem, otaczało nas ogromne morze, ale nie wody lecz gruzów!"

Tow. płk. Stanisław Zawadzki wspominał Manifest PKWN jako jedna z osób która wypełniała jego założenia m.in. przez walkę z hitlerowskim okupantem czy odbudowywanie zniszczonych miast. Poruszył również kwestię małej liczby osób młodych na spotkaniu, co spowodowane jest przez fałsz i obłudę na temat Polski Ludowej jakie serwuje się codziennie młodzieży w szkołach i telewizji. Wspomniał również że szacunek i pamięć należy się wszystkim kombatantom bez względu na to, czy walczyli z wrogiem pod Monte Casino czy pod Lenino.

Były Prezydent Bytomia z ramienia SLD Krzysztof Wójcik, zwrócił się do wszystkich przybyłych: "Głosujcie na Lewicę. Dziś tylko w ten sposób możemy zmienić sposób zarządzania Naszym Państwem, które jest skutecznie niszczone i wyprzedawane w ręce obcego kapitału. Ja będąc Prezydentem Bytomia nie pozwoliłem sprywatyzować i zamknąć komunalnych przedszkoli czy sprzedać państwowych szpitali w naszym mieście. Gdy kładłem ogromne sumy pieniędzy na kanalizację prawica krzyczała, że mamy najdroższą wodę w województwie. Dziś po tym okresie zaciskania pasa, bytomska woda jest jedną z najtańszych w województwie śląskim, jeśli nie w całej Polsce".

Delegat KMP Tow. Dawid, z okazji 70-tej rocznicy pamiętnego 22 Lipca przekazał na ręce Przewodniczącego KPP obraz z podobizną Wodza Rewolucji Październikowej Włodzimierza Lenina, który niebawem zawiśnie na ścianie w siedzibie dąbrowskiej KPP.

Dziś nie wspomina się o utworzeniu demokratycznego państwa, likwidacji bezrobocia oraz analfabetyzmu, odzyskania piastowskich granic na Odrze i Nysie Łużyckiej, elektryfikacji miast i wsi, odbudowania z gruzów zniszczonej wojenną zawieruchą ojczyzny, utworzenia tysięcy publicznych żłobków, przedszkoli i szkół, szybkiego rozwój przemysłu i gospodarki, a przecież wszystko to leżało u podstaw właśnie tego zapomnianego i oplutego Manifestu.

 
22.07.1944 - MANIFEST POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO PDF Drukuj Email
Artykuły - Przeszłość
wtorek, 22 lipca 2014 15:00

Do narodu polskiego!
Polacy w kraju i na emigracji!
Polacy w niewoli niemieckiej!


R o d a c y!
Wybiła godzina wyzwolenia. Armia Polska obok Armii Czerwonej przekroczyła Bug. Żołnierz polski bije się na naszej ziemi ojczystej. Nad umęczoną Polskę powiały znów biało-czerwone sztandary.
Naród Polski wita żołnierza Armii Ludowej, zjednoczonego z żołnierzem Armii Polskiej w ZSRR. Wspólny jest wróg, wspólna walka i wspólne sztandary.
Zjednoczeni ku chwale Ojczyzny w jednym Wojsku Polskim pod wspólnym dowództwem wszyscy żołnierze polscy pójdą obok zwycięskiej Czerwonej Armii do dalszych walk o wyzwolenie Kraju.
Pójdą poprzez Polskę całą po pomstę nad Niemcami, aż polskie sztandary nie załopocą na ulicach stolicy butnego prusactwa, na ulicach Berlina.


R o d a c y!
Naród walczący z okupantem niemieckim o wolność i niepodległość stworzył swą reprezentację, swój podziemny parlament - Krajową Radę Narodową. Weszli do Krajowej Rady Narodowej reprezentacji stronnictw demokratycznych - ludowcy, demokraci, socjaliści, członkowie PPR i innych organizacji. Podporządkowały się Krajowej Radzie Narodowej organizacje Polonii zagranicznej i w pierwszym rzędzie Związek Patriotów Polskich i stworzona przezeń Armia.
Krajowa Rada Narodowa, powołana przez walczący naród, jest jedynym legalnym źródłem władzy w Polsce.
Emigracyjny "rząd" w Londynie i jego delegatura w Kraju jest władzą samozwańczą, władzą nielegalną. Opiera się na bezprawnej faszystowskiej konstytucji z kwietnia 1935 roku. "Rząd" ten hamował walkę z okupantem hitlerowskim, swą awanturniczą polityką pchał Polskę ku nowej katastrofie.
W chwili wyzwolenia Polski, w chwili gdy sojusznicza Armia Czerwona i wraz z nią Wojsko Polskie wypędzając okupanta z Kraju, w tym momencie musi powstać legalny ośrodek władzy, który pokieruje walką narodu o ostateczne wyzwolenie.
Dlatego Krajowa Rada Narodowa, tymczasowy parlament narodu polskiego, powołała
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
jako legalną tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości polskiej.
Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego działają na podstawie konstytucji z 17 marca 1921 roku, jedynie obowiązującej konstytucji legalnej, uchwalonej prawnie. Podstawowe założenia konstytucji z 17 marca 1921 r. obowiązywać będą aż do zwołania wybranego w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim, równym, tajnym i stosunkowym Sejmu Ustawodawczego, który uchwali, jako wyraziciel woli narodu, nową konstytucję.

R o d a c y!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego za naczelne swe zadania uważa wzmożenie udziału narodu polskiego w walce o zmiażdżenie Niemiec hitlerowskich.
Wybiła godzina odwetu na Niemcach za męki i cierpienia, za spalone wsie, za zburzone miasta, zniszczone kościoły i szkoły, za łapanki, obozy i rozstrzeliwania, za Oświęcim, Majdanek, Treblinkę, za wymordowanie getta.

R o d a c y!
Sojusznicza Armia Czerwona swym bohaterstwem i ofiarnością zadała miażdżące ciosy Niemcom hitlerowskim. Armia Czerwona jako armia wyzwoleńcza wkroczyła do Polski.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa ludność i wszystkie podległe mu władze do jak najściślejszego współdziałania z Czerwoną Armią i najwydatniejszej dla niej pomocy. Jak najwydatniejszy udział Polaków w wojnie zmniejszy cierpienia narodu i przyspieszy koniec wojny.
Chwytajcie za broń! Bijcie Niemców wszędzie, gdzie ich napotkacie! Atakujcie ich transporty, udzielajcie informacji, pomagajcie żołnierzom polskim i sowieckim! Na terenach wyzwolonych wypełniajcie karnie nakazy mobilizacyjne i śpieszcie do szeregów Wojska Polskiego, które pomści klęskę wrześniową i wraz z armiami Narodów Sprzymierzonych zgotuje Niemcom nowy Grunwald!
Stawajcie do walki o wolność Polski, o powrót do Matki-Ojczyzny starego polskiego Pomorza i Śląska Opolskiego, o Prusy Wschodnie, o szeroki dostęp do morza, o polskie słupy graniczne nad Odrą!
Stawajcie do walki o Polskę, której nigdy już nie zagrozi nawała germańska, o Polskę, której zapewniony będzie trwały pokój i możność twórczej pracy, rozkwit kraju!
Historia i doświadczenia obecnej wojny dowodzą, że przed naporem germańskiego imperializmu ochronić może tylko zbudowanie wielkiej słowiańskiej tamy, której podstawą będzie porozumienie polsko-sowiecko-czechosłowackie.
Przez 400 lat miedzy Polakami i Ukraińcami, Polakami i Białorusinami, Polakami i Rosjanami trwał okres nieustannych konfliktów ze szkodą dla obydwu stron. Teraz nastąpił w tych stosunkach historyczny zwrot. Konflikty ustępują przyjaźni i współpracy, dyktowanej przez obopólne życiowe interesy. Przyjaźń i bojowa współpraca, zapoczątkowana przez braterstwo broni Wojska Polskiego z Armią Czerwoną, winny przekształcić się w trwały sojusz i w sąsiedzkie współdziałanie po wojnie.
Krajowa Rada Narodowa i powołany przez nią Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego uznają, że uregulowanie granicy polsko-radzieckiej powinno nastąpić w drodze wzajemnego porozumienia.
Granica wschodnia powinna być linią przyjaznego sąsiedztwa, a nie przegrodą między nami a naszymi sąsiadami, i powinna być uregulowana zgodnie z zasadą: ziemie polskie - Polsce, ziemie ukraińskie, białoruskie i litewskie - Radzieckiej Ukrainie, Białorusi i Litwie. Trwały sojusz z naszymi bezpośrednimi sąsiadami, ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją, będzie podstawową zasadą zagranicznej polityki polskiej, realizowanej przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.
Braterstwo broni, uświęcone wspólnie przelaną krwią w walce z niemiecką agresją, jeszcze bardziej pogłębi przyjaźń i utrwali sojusz z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Polska dążyć będzie do zachowania tradycyjnej przyjaźni i sojuszu z odrodzoną Francją, jak również do współpracy z wszystkimi demokratycznymi państwami świata.
Polska polityka zagraniczna będzie polityką demokratyczną i opartą na zasadach zbiorowego bezpieczeństwa.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ustalać będzie systematycznie straty, zadane narodowi polskiemu przez Niemców, i poczyni kroki dla zapewnienia Polsce należnych jej odszkodowań.

R o d a c y!
W imieniu Krajowej Rady Narodowej Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego obejmuje władzę na wyzwolonych terenach Polski. Ani chwili na ziemi polskiej, uwolnionej od najazdu niemieckiego, nie może działać żadna inna administracja prócz polskiej. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego sprawuje władzę poprzez Wojewódzkie, Powiatowe, Miejskie i Gminne Rady Narodowe i przez upełnomocnionych swych przedstawicieli. Tam, gdzie Rady Narodowe nie istnieją, demokratyczne organizacje obowiązane są natychmiast powołać je do życia, włączając w ich skład cieszących się zaufaniem ludności Polaków-patriotów, niezależnie od ich poglądów politycznych.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego nakazuje natychmiastowe rozwiązanie organów administracji okupantów.
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego nakazuje natychmiastowe rozwiązanie tzw. granatowej policji.
Rady Narodowe tworzą niezwłocznie podlegającą im Milicję Obywatelską, której zadaniem będzie utrzymanie porządku i bezpieczeństwa.
Zadaniem niezawisłych sądów polskich będzie zapewnić szybki wymiar sprawiedliwości. Żaden niemiecki zbrodniarz wojenny, żaden zdrajca narodu nie może ujść kary.

R o d a c y!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, przystępując do odbudowy państwowości polskiej, deklaruje uroczyście przywrócenie wszystkich swobód demokratycznych, równości wszystkich obywateli bez różnicy rasy, wyznania i narodowości, wolności organizacji politycznych, zawodowych, prasy, sumienia. Demokratyczne swobody nie mogą jednak służyć wrogom demokracji. Organizacje faszystowskie, jako antynarodowe, tępione będą z całą surowością prawa.

R o d a c y!
Kraj wyniszczony i wygłodzony czeka na wielki wysiłek twórczy całego narodu. Krzywdy, zadane przez okupantów, muszą być jak najprędzej naprawione. Własność, zrabowana przez Niemców poszczególnym obywatelom, chłopom, kupcom, rzemieślnikom, drobnym i średnim przemysłowcom, instytucjom i kościołowi, będzie zwrócona prawowitym właścicielom. Majątki niemieckie zostaną skonfiskowane. Żydom po bestialsku tępionym przez okupanta zapewniona zostanie odbudowa ich egzystencji oraz prawne i faktyczne równouprawnienie.
Majątek narodowy, skoncentrowany dziś w rękach państwa niemieckiego oraz poszczególnych kapitalistów niemieckich, a więc wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe, bankowe, transportowe oraz lasy, przejdą pod Tymczasowy Zarząd Państwowy. W miarę regulowania stosunków gospodarczych nastąpi przywrócenie własności.

R o d a c y!
Aby przyspieszyć odbudowę Kraju i zaspokoić odwieczny pęd chłopstwa polskiego do ziemi, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego przystąpi natychmiast do urzeczywistnienia na terenach wyzwolonych szerokiej reformy rolnej.
W tym celu utworzony zostanie Fundusz Ziemi, podległy Resortowi Rolnictwa i Reform Rolnych. W skład tego funduszu wejdą wraz z martwym i żywym inwentarzem i budynkami ziemie niemieckie, ziemie zdrajców narodu oraz ziemie gospodarstw obszarniczych o powierzchni ponad 50 ha, a na terenach przyłączonych do Rzeszy - w zasadzie o powierzchni ponad 100 ha. Ziemie niemieckie i ziemie zdrajców narodu zostaną skonfiskowane. Ziemie gospodarstw obszarniczych przejęte zostaną przez Fundusz Ziemi bez odszkodowania, zależnego od wielkości gospodarstwa, lecz za zaopatrzeniem dla byłych właścicieli. Ziemianie, mający zasługi patriotyczne w walce z Niemcami, otrzymują wyższe zaopatrzenie. Ziemie skupione przez Fundusz Ziemi, z wyjątkiem przeznaczonych na gospodarstwa wzorowe, rozdzielone zostaną między chłopów małorolnych, średniorolnych, obarczonych licznymi rodzinami, drobnych dzierżawców oraz robotników rolnych. Ziemia rozdzielona przez Fundusz Ziemi za (minimalną) opłatą stanowić będzie na równi z dawniej posiadaną ziemią własność indywidualną. Fundusz Ziemi będzie tworzył nowe gospodarstwa względnie dopełniał gospodarstwa małorolne, biorąc za podstawę normę 5 ha użytków rolnych średniej jakości dla średniolicznej rodziny. Gospodarstwa, które nie będą mogły otrzymać tej normy na miejscu, będą miały prawo do udziału w przesiedleniu przy pomocy państwa na tereny z wolną ziemią, zwłaszcza na ziemie wywindykowane od Niemiec.

R o d a c y!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego stawia przed sobą jako bezpośrednie zadanie natychmiastową poprawę bytu szerokich rzesz narodu.
Kontyngenty, zabierające chłopu całą jego krwawicę, będą natychmiast zniesione. Dla potrzeb armii i aprowizacji miast na czas wojny na podstawie polskiej ustawy o świadczeniach wojennych zostaną wprowadzone ściśle ustalone świadczenia w naturze, wydatnie zmniejszające ciężary wsi w stosunku do kontyngentów niemieckich.
Płace robotnicze i pracownicze, utrzymywane przez Niemców przymusowo na poziomie przedwojennym, zostaną ustawowo podniesione do norm, zapewniających minimum egzystencji.
Natychmiast rozpocznie się odbudowa i rozbudowa instytucji Ubezpieczeń Społecznych na wypadek choroby, inwalidztwa, bezrobocia oraz ubezpieczenia na starość. Instytucje Ubezpieczeń Społecznych oparte będą na zasadach demokratycznego samorządu. Wprowadzone zostanie nowoczesne prawodawstwo w dziedzinie ochrony pracy, rozpocznie się rozładowywanie nędzy mieszkaniowej.
Zniesione zostaną niemieckie znienawidzone zakazy, krępujące działalność gospodarczą, obrót handlowy między wsią i miastem. Państwo popierać będzie szeroki rozwój spółdzielczości. Inicjatywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospodarczego, również znajdzie poparcie państwa. Zapewnienie normalnej aprowizacji będzie jedną z podstawowych trosk.

R o d a c y!
Jednym z najpilniejszych zadań Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego będzie na terenach oswobodzonych odbudowa szkolnictwa i zapewnienie bezpłatnego nauczania na wszystkich szczeblach. Przymus powszechnego nauczania będzie ściśle przestrzegany. Polska inteligencja zdziesiątkowana przez Niemców, a zwłaszcza ludzie nauki i sztuki, zostaną otoczeni specjalną opieką. Odbudowa szkół zostanie natychmiast podjęta.

R o d a c y!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego dążyć będzie do najszybszego powrotu emigracji do kraju i podejmie kroki dla zorganizowania tego powrotu.
Jedynie dla agentów hitlerowskich i dla tych, którzy zdradzili Polskę we wrześniu 1939 r., granice Rzeczypospolitej będą zamknięte.

R o d a c y!
Stoją przed nami gigantyczne zadania.
Będziemy je realizować dalej nieugięcie i zdecydowanie. Odrzucimy precz warchołów, agentów reakcji, którzy przez rozbijanie jedności narodowej, przez próby prowokowania walk między Polakami idą na rękę hitleryzmowi.
Zadanie wyzwolenia Polski, odbudowy państwowości, doprowadzenie wojny do zwycięskiego końca, uzyskanie dla Polski godnego miejsca w świecie, rozpoczęcie odbudowy zniszczonego kraju - oto nasze naczelne zadanie.
Nie można tych zadań urzeczywistnić bez jedności narodowej. Wykuwaliśmy tę jedność w ciężkiej walce podziemnej.
Powstanie Krajowej Rady Narodowej było wyrazem jej urzeczywistnienia. Powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego jest dalszym krokiem na tej drodze.
R o d a c y!
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wzywa Was:
Wszystko dla najprędszego wyzwolenia Kraju i rozbicia Niemców!

P o l a c y!
Do walki! Do broni!
Niech żyje zjednoczone Wojsko Polskie, walczące o wolność Polski!
Niech żyje sprzymierzona Armia Czerwona, niosąca Polsce wyzwolenie!
Niech żyją nasi wielcy sojusznicy - Związek Radziecki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej!
Niech żyje jedność narodowa!
Niech żyje Krajowa Rada Narodowa - reprezentacja walczącego narodu!
Nich żyje Polska wolna, silna, niepodległa, suwerenna i demokratyczna!

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

 
Ludobójstwo w Strefie Gazy PDF Drukuj Email
Aktualności - Z Azji
wtorek, 22 lipca 2014 06:31

Izraelski reżim panoszący się na Bliskim Wschodzie po raz kolejny pokazał do czego jest zdolny: na oczach całego świata rozpoczął kolejną akcję terrorystyczną skierowaną w praktyce przeciwko ludności okupowanej Palestyny.

Tym razem, aby zdławić opór wobec apartheidu, syjoniści wymordowali już co najmniej 300 mieszkańców dwustutysięcznej Strefy Gazy (dane z 19 lipca). Na całym świecie wszyscy uczciwi ludzie, niezależnie od wyznawanej religii, protestują przeciwko zbrodniczej polityce kliki Peresa i Netanjahu.

 
Maksym Gorki - "Matka", cz. 1, rozdział XXIII PDF Drukuj Email
Artykuły - Kultura
poniedziałek, 21 lipca 2014 15:09

Zbliżała się wiosna, śnieg topniał obnażając brud i sadze ukryte pod nim. Z każdym dniem silniej rzucały się w oczy ten brud i błoto; cała osada wyglądała jak w łachmanach, jak nie umyta. Za dnia kapało z dachów, szare ściany domów pociły się i dymiły, a pod wieczór wszędzie tam bieliły się lodowe sopelki. Coraz częściej ukazywało się na niebie słońce i coraz śmielej szemrały spływające ku bagnom strumyki.
Przygotowywano się do obchodu Pierwszego Maja.

Więcej…
 
Banderowcy bombardują wschodnie dzielnice Ługańska PDF Drukuj Email
Wojna domowa na Ukrainie - Materiały wideo
niedziela, 20 lipca 2014 18:29

Kijowska junta obraca w perzynę kolejne kwartały miasta, ogniem artyleryjskim i nalotami "uczy demokracji" ludność cywilną, w tym dzieci.

 
Wiec we Lwowie: odłączyć ukraińskie ziemie od Polski PDF Drukuj Email
Wojna domowa na Ukrainie - Rozwój wydarzeń
niedziela, 20 lipca 2014 08:07

Hasła przyłączenia do Ukrainy ziem znajdujących się m.in. w Polsce padły we Lwowie, na wiecu poświęconym Dniu Jedności Ukrainy - poinformował lwowski portal internetowy Zaxid.net Znany z antypolskich poglądów były deputowany lwowskiej rady obwodowej Rostysław Nowożenec nawoływał do oderwania od sąsiednich państw terenów, które - jego zdaniem - są etnicznie ukraińskie.

Wtórował mu Jurij Szuchewycz, syn komendanta Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), Romana Szuchewycza. - Straciliśmy Łemkowszczyznę, Nadsanie, Chełmszczyznę i Podlasie, które weszły w skład Polski, oraz ziemię brzeską i Homelszczyznę, które znajdują się na Białorusi - mówił na wiecu Nowożenec. W tym kontekście wymienił także należące do Rosji wschodnią Słobożańszczyznę i Kubań, oraz mołdawskie Naddniestrze i południową Bukowinę, która jest częścią Rumunii.

- Jedności kraju jeszcze nie osiągnęliśmy, lecz powinniśmy do niej dążyć - oświadczył Nowożenec. - To prawda: jeszcze nie wszystkie etniczne ziemie (ukraińskie) zostały zebrane w całość. Do prawdziwej jedności dojdziemy, kiedy zbierzemy te ziemie, które znajdują się jeszcze poza granicami Ukrainy - powiedział Jurij Szuchewycz.

Nowożenec jest obecnie szefem fundacji Ukraina-Ruś, która wydała w 2010 roku przewodnik po ukraińskich miejscach w Polsce. Znalazło się w nim m.in. twierdzenie, że poeta Juliusz Słowacki i królowie Zygmunt August oraz Stanisław August Poniatowski byli Ukraińcami, a także że Kraków jest "staroukraińskim grodem".

Nowożenec wystąpił z inicjatywą, by stadion we Lwowie, który powstaje z myślą o organizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę finałach piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku nosił imię przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Stepana Bandery.

W 2009 roku, w odpowiedzi na odsłonięcie w Hucie Pieniackiej pomnika polskich mieszkańców tej wsi, zamordowanych 28 lutego 1944 roku przez ukraińskich policjantów w służbie niemieckiej i oddział UPA, Nowożenec był inicjatorem ustanowienia na Lwowszczyźnie pomnika ofiar "polskich szowinistów".

Stepan Bandera w środku

 
STANOWISKO PREZYDIUM PARTII "SAMOOBRONA" WS. POWOŁANIA POLSKO-LITEWSKO-UKRAIŃSKIEJ BRYGADY WOJSKOWEJ PDF Drukuj Email
Wojna domowa na Ukrainie - Rozwój wydarzeń
sobota, 19 lipca 2014 07:56

Samoobrona zwraca się do rządu RP o powstrzymanie się od działań mających na celu powołanie wspólnej, międzynarodowej jednostki militarnej Polski, Ukrainy i Litwy. Uważamy ten krok za niedopuszczalną próbę ingerencji w wojnę domową toczącą się u naszego sąsiada.

Więcej…
 
W czyim interesie leży zaangażowanie Rosji w wojnę na Ukrainie? PDF Drukuj Email
Wojna domowa na Ukrainie - Rozwój wydarzeń
piątek, 18 lipca 2014 05:16

Stany Zjednoczone w dalszym ciągu wywierają presję na kraje europejskie, aby zmusić je do zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Administracja Baracka Obamy podaję jako przyczynę niewypełnienie przez Moskwę zaleceń odnośnie "deeskalacji kryzysu na Ukrainie." Czy podobne oskarżenia mają jakiekolwiek podłoże? Jakie są prawdziwe cele polityczne Rosji na Ukrainie?

Więcej…
 
Polskie emerytury jak rudera. Z tego nie da się wyżyć PDF Drukuj Email
Aktualności - Z kraju
czwartek, 17 lipca 2014 07:26

Emeryt ze starego systemu dostał 3036 zł brutto, emeryt z nowego systemu zaledwie 1856 zł brutto. Różnica w 2013 r. to blisko 1200 zł brutto. - informuje Gazeta Wyborcza. Jak akceptować takie różnice?

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL